Kako postati član

 

Postati članom PK Črne Mambe je vrlo lako – usmenim ili pismenim zahtjevom i plaćanjem članarine za tekuću godinu, nakon čega dobijete ovjerenu planinarsku iskaznicu sa markicom HPS-a koja vrijedi cijelu kalendarsku godinu.

Ukoliko Vas zanima još nešto – slobodno se javite putem kontakt forme.

ˍˍˍˍ

A eto što kaže naš statut:

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja prihvati statut i pravila društva.

Članstvo u udruzi dokazuje se planinarskom iskaznicom i potvrdom o plaćenoj članarini za tekuću godinu.

Članak 9.

Članom Udruge se postaje upisom u Knjigu popisa Udruge koju vodi tajnik Udruge temeljem pismenog ili usmenog zahtjeva ili izraženom usmenom ili pismenom željom.

Svakom članu Udruge izdaje se članska iskaznica.

Članak 10.

Upravni odbor Udruge određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 11.

Prava i obveze članova su:

• plaćanje članarine
• bavljenje planinarskom aktivnošću ili nekom drugom aktivnosti u prirodi
• sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
• čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.
Za povredu prava i obveza članu Udruge izriče se stegovna mjera. Stupanj odgovornosti, vrste stegovnih mjera i način izricanja stegovnih mjera određuju se posebnim aktom; Pravilnikom o stegovnim mjerama koje donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 12.

Članstvo u udruzi prestaje:

1. Dragovoljnim istupom (davanjem pismenog ili usmenog zahtjeva)
2. Isključenjem zbog povreda prava i obveza članka 11. ovog Statuta
3. neplaćanjem članarine
4. smrću
….