Statut

Na temelju ?lanka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01 i 11/02), i ?lanka 23. Zakona o športu (Narodne novine br. 71/06), Osniva?ka skupština Planinarskog kluba «?rne Mambe» sa sjedištem u Novom Marofu, održana 08.10.2008. godine donosi:

STATUT

Planinarskog kluba «?RNE MAMBE» Novi Marof