Na putu za Vukovar…

Unato? odluci Neba da potopi Svijet, neumorni smo u ostvarenju našeg cilja i realizacije ovog projekta… Trenutno smo negdje na putu, ako bude mogu?e, javiti ?emo se u pauzama izme?u bicikliranja i borbe s vodom…

You may also like...