Sv. Vid – Pag, 12.08.2016.

SvVid_620Burovit ljetni dan prava je prilika da entuzijasti skloni istraživanju bliže okolice zamijene japanke trekking cipelama, more planinom i kupa?e ga?e windstopper vjetrovkom, pa je bio red da i ja iskoristim svoju šansu. Danima prije, plove?i Paškim kanalom, pogled mi je lutao na drugu stranu, prema najvišoj to?ci otoka – svetom Vidu. Cijeli taj greben sa sjeverne strane izgleda poprili?no impresivno, iako se radi tek o 348m nadmorske visine, pa je i moja prvobitna ideja bila uspon na vrh iz zaseoka Dubrave.

Nažalost, ve? u dolasku na otok sam primijetio da je cesta koja kod kampa Sv. Duh ide prema Dubravi zatvorena za promet i da treba i?i uokolo preko grada Paga što mi se nije baš uklapalo u plan. Ali kad sam ve? u istraživanje modu, morao sam pogledati dokle se može, jer sam ra?unao da ne?e biti problem ukoliko ?u imati kakvih dodatnih sat vremena pristupa. Kad sam ve? i došao do mjesta gdje je makadamska cesta zatrpana neprolaznim nasipom i pronašao zgodno mjesto za ostaviti auto, nakon pomnijeg prou?avanja uvidio sam da “susjedstvo u blizini” ne djeluje sigurno i da je pitanje u kakvom stanju i da li bih uop?e više pronašao svoje vozilo po povratku. I tako je nastala ideja o “dva put je dva put”.

Sjedam u Mazdu i vra?am se na glavnu cestu u pravcu Kolana odakle kre?e još jedna od markiranih staza prema Sv. Vidu. Ostavljam auto na malom ugibalištu sa strane i u 6:10 laganom uzbrdicom kre?em prema vrhu. Markacija kaže 1h. Za nekih petnaestak minuta dolazim na raskrižje na kojem se spajaju putavi iz Kolana i Šimuna te dalje nastavljaju prema vrhu. Piše da ima još 25min, no ja sam za kakvih dodatnih 15ak pred kapelicom i geodetskim stupom na vrhu. 6:40 je. Na vrhu je poprili?no vjetrovito, bura je još dosta jaka pa je ugodno biti u dugim rukavima i s kapom na glavi.

Kako mi se ovaj pristup ?inio prejednostavnim, odlu?io sam nastaviti po planu i spustiti se u zaselak Dubrave i do oznake gdje prolazi 15 meridijan kako bih se opet mogao vratiti na vrh prvobitno planiranom rutom.
Spust na sjevernu stranu otkriva sasvim druga?ije lice vršnog dijela Paga. Fenomenalan je i potpuno vu?e na alpski stil. Zbilja, kombinacija stijene i sipara uz izraženu vertikalnu komponentu ne ?ini se tipskom oto?nom konfiguracijom, a samim time je užitak još ve?i.

Uskoro sam na obali i divim se vršnom grebenu izbliza. ?ini mi se da i bura pomalo slabi pa opet kre?em uzbrdo. Markacija kaže 45min, no za tih 340 visinskih metara bilo je dovoljno i 25, ali zato ?iste uživancije.
Na vrhu radim kra?i odmor i uživam u pogledu. Posebno me privukao zeleni Alan?i? pa ve? tu dobivam ideju da se na povratku s mora obiteljski preselimo par dana na Velebit i prozujimo malo tim predjelima.
(Na kraju je tako i bilo, pa smo idu?eg tjedna doru?kovali na Alan?i?u na 1611m i gledali dolje prema Sv. Vidu., ali to je ve? neka druga pri?a)

U me?uvremenu su po?eli polako pristizati i ostali entuzijasti te neminovno remetiti mir samo?e pa odlu?ujem polako krenuti nazad prema Kolanu.

Sve u svemu, apsolutno je vrijedilo odvojiti malo vremena i posjetiti najvišu to?ku Paga. Preporu?am svima koji su u prilici, a definitivno navijam za rutu iz Dubrava. Neka fotke ispri?aju ostalo…

[mudslide:picasa,1,hpk.chrne.mambe,6323199706025885265]

You may also like...