Tagged: Aljažev stup

Triglav, Begunjski vrh i Velika Korita Soče

Napokon je došlo tih tjedan dana godišnjeg odmora kojeg sam toliko nestrpljivo ?ekao jer sam plan kako ?u ga provesti razra?ivao i prou?avao proteklih nekoliko mjeseci te sam imao ogromna o?ekivanja što se ti?e...

Triglav (2864 m) 17.-18.06.2017.

Kona?no opet Alpe i nakon duže pauze – Triglav. Zima nam je jednostavno protr?ala i sad kad smo kona?no krenuli u gorje, gore je ljeto preuzelo prevlast. Na putu u subotu ujutro smo Cvajta,...