Tagged: Međeral

Sveto Brdo – novi način – 28.04.2012.

Sveto Brdo – novi način – 28.04.2012.

Ve? satima sjedimo na vrhu i postaje sve hladnije u ovom stati?nom položaju. Skvr?en u ?udnoj formi ?im niže siluete, ne mogu se ni to?no sjetiti koji mi je ovo put da sam ovdje…...