Jedan dan za čisti okoliš 21.04.2012.

RA-Eko-2

Dan planeta Zemlje.. Hm… Kak to zanimljivo zvu?i… Jedan dan u godini se sjetimo naše Majke Zemlje, a stvarno bi trebalo biti obrnuto – svi dani posve?eni Majci Prirodi, a jedan dan da rasporedimo za sve ostalo… Makar, u ovom našem slu?aju je tak nekak i bilo, samo opet na malo druga?iji na?in..

 

Netko ili više njih su valjda ?itavu godinu sakupljali otpad da bi ga ?ist komotno istovarili niti 20 metara od ulaska u šumu. Vidi se na slikama kak je to izgledalo, a vjerujte, svakim povla?enjem komada otpada, nekim ?udom se pojavilo još, još, i još… Kao da je Zemlja sama gurala sve to sme?e k nama da ga pokupimo…U planiranoj akciji se okupilo nas sedmero, te iako smo u planu imali po?istiti eventualno još dva odlagališta, nažalost, ve? ovo prvo nam je oduzelo previše vremena tako da nismo stigli riješiti i druge lokacije.

Ipak, nadamo se da budemo imali više prilika i više ljudi na raspolaganju idu?i put, jer stvarno je zadovoljstvo vidjeti krajnji rezultat rada ekipe koja je neumorno odradila svoj posao – kako tokom akcije, tako i kasnije – svaka ?ast!  🙂

Ujedno se zahvaljujemo tvrtci Novokom, na ustupljenom traktoru i voza?u – ?ovjeku koji je tako?er imao pune ruke posla. ?etri puta je odvozio na vrh punu prikolicu sme?a, a  to je bilo tek jedno divlje odlagalište…

Usput apeliramo na sve koji imaju krupniji otpad, odvezite ga na odlagališta koja su primjerena za to,nemojte svoje sme?e ostavljati po šumi ili gje god stignete, jer i Vaše dijete želi imati ?istu prirodu, ?istu vodu, ?isti zrak, ?istu savjest  😉

Hrki
Otpad puno govori o Vama, pogotovo kad se bacaju razne stvari sa imenom i prezimenom. Ovaj put ?emo prešutjeti tko su krivci, no idu?i put uzvra?amo prijavom.

 

Fotke s radne akcije su u GALERIJI, nažalost, ovaj put ne možemo savjetovati da uživate u njima jer prikazuju tamnu stranu ljudske naravi…

[mudslide:picasa,0,hpk.chrne.mambe,5734541797414569761]

RA-Eko-1

Objava za medije:

Jedan dan za ?isti okoliš, 21.04.2012.

?lanovi planinarskog kluba ?rne Mambe su u suradnji sa tvrtkom Novokom d.o.o. sudjelovali u akciji ?iš?enja divljeg odlagališta u šumi Grabrovec u blizini Novog Marofa. Ova akcija se održavala kao dio globalnog projekta “Let’s do it world!”, odnosno po prvi puta u Hrvatskoj pod nazivom „Jedan dan za ?isti okoliš“. Kampanja je provedena putem tri segmenta djelovanja: kartiranje, promocija i akcija, s kona?nim ciljem ?iš?enja što više otpada na što više lokacija. Ovakvi projekti imaju za cilj podizanje svijesti gra?ana o njihovoj ulozi u stvaranju i na?inu odlaganja otpada. ?ist okoliš je pravo i obveza sviju. Jedino bi?e koje stvara otpad je ?ovjek, a njegovo neodgovorno ponašanje dovest ?e u pitanje opstanak sviju. Na dan akcije pojedinci su svojim malim doprinosom pokazali koliko im je važna ?isto?a okoliša i prirode. Tako su u šumi Grabrovec prikupljene ?etiri pune prikolice (cca. 10 m3) raznog otpada, koji je dalje otpremljen na za to predvi?eni deponij, odnosno na sortiranje i odgovaraju?e zbrinjavanje. Barem je taj mali dio prirode dobio stari sjaj i kao takav neka bude jasna poruka svima koji ?e to u budu?nosti pokušavati narušiti;

Moramo sa?uvati šume za svoju djecu, unuke i one koji se tek trebaju roditi. Moramo sa?uvati šume za one koji ne mogu govoriti u svoje ime, poput ptica, životinja, riba i drve?a.

Cvajta

You may also like...