2. Mosor film festival 06.06.-07.06.

Mosff2015Još nešto što nam postaje lijepa tradicija. Ako smo bili na prvom i ako smo odli?no spojili planinu i druženje uz projekciju kratkih filmova na tematiku planine, zašto ne bi ponovili…

Od 4:10 rent a combi kupi ?lanove ekspedicije i kre?emo starom cestom prema Splitu. Glad nas hvata prije Udbine i tu u 07:30 imamo bogati doru?ak u vidu miješanog mesa, zalivenog uz osvježavaju?i pivski napitak.

Sunce nesmiljeno prži i malo nas hvata Dalmatinska fjaka i vu?e prema moru, ali se uspijevamo othrvati i sti?i do malenog sela ispod Mosor – Sito Gornje.

Slijedi presvla?enje i trpanje u ruksake svega potrebnog za uživanje na planini i festivalu.
Dolaskom do doma i nakon kra?e okrijepe za ru?ak, dijelimo se u dvije skupine, jedni kre?u na uspon na vrh Ljubljan, krševit vrh kojim završava vršni greben Velikog Kabla (najviši vrh) na zapadnoj strani, a drugi ostaju kod planinarsko doma, spremaju?i se za festival.

Kakvo je bilo spremanje, o tome ne bi, jer sam ja krenuo prema grebenu, pa evo kako je bilo planinarima.

Bilo je vru?e, vru?e i onda opet vru?e. Doma?i su nas uputili s re?enicom – tu Vam se ne hoda po takvim vru?inama, ali sre?om nije nam prvi put, pa smo znali što nas o?ekuje. Staza od planinarskog doma prema vrhu je dosta krševita i divlja, nije baš previše posje?ena, jer ve?ina kre?e odavde direktno na greben i Veliki Kabel, ali je baš zbog toga bila i zanimljiva. Do Ljubljana nam je trebalo nešto manje od 2 sata, a sam vrh pruža širok vidik na sve strane. Dalje kre?emo grebenom prema Vickovom stupu, zanimljivom skloništu, ustvari metalnom deseterokutnom stupu promjera dva metra kojeg su izgradili djelatnici splitskog brodogradilišta, a sli?an je Aljaževom stupu na Triglavu.
Nakon kratkog odmora kre?emo u silazak prema planinarskom domu i drugom dijelu našeg izleta – festivalu.

A i tu smo bili me?u istaknutijim grupama. Naime nakon koncerta polji?ke etno grupe „Anima“ krenulo se s prikazivanjem 23 filma s tematikom planinarstva, a me?u njima su bila i ?etiri naša, za koje smo osvojili 2 x 2. mjesto, iliti 2 plo?ice za sudjelovanje na 2. Mosor film festivalu.

Kako je bilo na festivalu možete vidjeti na:


Spavanja nije bilo mnogo, te se ujutro, mamurni od popratnih filmskih sadržaja spuštamo prema morskom osvježenju i povratku iz filmske mašte u dnevnu zbilju.

D.K.

[mudslide:picasa,0,hpk.chrne.mambe,6158075115148988593]

You may also like...