Begunjska Vrtača i BegunjŠČica, 18.02.2023.

Zimski je period, najbolji za Alpe. Pale su velike koli?ine snijega, no trebalo je ?ekati da se taj snijeg dobro preradi da bi bio povoljan za graparenje. Temperature baš i nisu savršeno zimske, previše je toplo, ali ipak postoji šansa za sjevernu stranu stijene.

Po?etak je tjedna, ležim u stanu jer me uhvatila gripa i ne znam kud bih sa sobom. Stiže poruka u zajedni?ku grupu u kojoj Toomy navodi kako prati stanje u Alpama i da se snijeg dobro preradio, te poziva zainteresiranu ekipu na subotnji uspon. Vjeruju?i da ?e mi do vikenda biti bolje, odmah se odazivam na poziv.

Lijek je odradio svoje, gripa je prošla. Još uvijek se osje?aju lagane posljedice gripe, no nedovoljne da odustanem od uspona. Dolazim iz Njema?ke u petak u kasnim ve?ernjim satima, na brzinu spremam ruksak znaju?i da su dereze i cepini nabrušeni i spremni za korištenje. Budim se u 02:30 ujutro i ?ekam Toomy-ja da me pokupi. Odlazimo po Pegija i Tony-ja. Ekipa je bila odli?na i spremna na sve.

Put nas vodi prema Begunjskoj Vrta?i i Begunjš?ici. Na startu smo u 06:30 u punoj spremi. Temperatura je bila u plusu, no snijeg se na po?etku ?inio vrlo obe?avaju?im. Magla koja nas je pratila u podnožju planine može zna?iti samo jedno, a to je da ?e pogledi s vrha biti ?arobni s morem oblaka koje se pruža u nedogled.

Odvajamo se lijevo prema Lenuhovoj grapi koja je bila prva u planu tog dana. Kop?anje dereza i zvuk njihovih zubaca kako prodiru snijeg je kao melem za uši. Sam ulazak u grapu bio je najzahtjevniji dio tog dana. Zbog previsokih temperatura, dosta snijega se otopilo i ?ekao nas je lijepi mix. Ipak, snijeg u grapi nije bio na našoj strani, toplina je ?inila svoje, ali uživali smo u svakom koraku. Kao što sam i spomenuo, pogledi s vrha bili su kao ?arolija iz koje se ne želiš maknuti.

Na vrhu Begunjske Vrta?e radimo kratku pauzu i kre?emo na vrh Begunjš?ice. Spuštamo se kroz Centralnu grapu i planiramo ponovni uspon po Y grapi. Dio ekipe je mislio odustati i spustiti se do kraja, no ljubav prema planini je ipak bila ja?a od njih i svi zajedno penjemo Ipsilonku koja je bila puno bolje prera?ena od Lenuhove grape. Uživam i ne želim se maknuti iz tog carstva.

Plan je bio ostvaren i spuštamo se niz Šentanski plaz. Bilo je tu prostora i za bu?enje dje?jeg duha kod jednog dijela ekipe. Sve što je lijepo, kratko traje, pa tako je i taj dan prebrzo završio i pri?ali smo kako je to možda bila zadnja prilika za zimske Alpe ove godine zbog toplog vremena, ali…

Trenutno stanje u Alpama pri?a malo druk?iju pri?u, pa eto, do sljede?eg susreta, koji je, nadam se uskoro.

Franjo Horvat F4


You may also like...

1 Response

 1. admin says:

  Ruta:
  Begunjska Vrtača, sjeverozapadna stijena
  – Lenuhova smer, IV-,55°/40°-50°, 300 m

  Begunjščica, sjeverna stijena
  – Centralna grapa, III/II-III, 35°-40°, 200 m
  – Smer Y, III/III, 35°-50°, 200 m, desni izlaz

  – Šentanski plaz, II-III, 500 m