U carstvu Klečkih vještica, 23.01.2011.

Najavu snježnog vikenda iskoristili smo za penjanje na Klek, 1181 metara visoki vrh koji se uzdiže iznad Ogulina. Klek ina?e spada u masiv Velike Kapele, a narodne legende govore kako se za vrijeme olujnih no?i oko pono?i iz cijelog svijeta na Kleku sakupljaju vještice, vile, vilenjaci, a njihovo kolo i vrisak dopiru ?ak do Ogulina…

 

I sam vrh Kleka nalikuje golemom okamenjenom divu kojem se mogu uz pažljivo promatranje razabrati glava, grudi, koljena i stopala.
Njegova 200 metara visoka, okomita stijena predstavlja kolijevku hrvatskoga planinarstva i alpinizma, jer je upravo u Ogulinu 1874. godine nikla ideja o utemeljenju planinarskog društva. Najstariji pisani podatak o usponu na Klek datira iz 1838. godine kada je Josip Jela?i? u pratnji saskog kralja Friedricha Augusta II, poznatog botani?ara amatera, izvršio uspon na Klek.U rano nedjeljno jutro na put kre?e šestorica Mambi, a ovaj put kre?emo to?no u šest sati kako je i bio dogovor. Do Ogulina nam treba sat i pol sigurne Goranove vožnje, a zatim nakon slasnog peciva i okrijepe kre?emo prema Bjelskom, odakle je najkra?i pješa?ki prilaz na vrh. Snijega ima u izobilju, ali je staza do doma utabana. Svejedno na mjestima kreiramo razli?ite pre?ace kako bi uživali u pr?enju snijega kojega na mjestima u zapusima ima i do pojasa. Nekih laganih sat vremena trebamo do doma gdje smo odmah od doma?ih nu?eni razli?itim rakijicama i drugim sli?nim osvježavaju?im pi?ima. Ali naša ozbiljnost nas tjera na odbijanje (ne baš svega), pa se prije tih konzumacija odlu?ujemo krenuti prema vrhu. Taj dan smo prva ekipa koje kre?e prema samom vrhu, pa je na nama da probijemo stazu. Ali pošto ?esto zastajkujemo da nešto uslikamo, snimimo, ili da ispitamo spilju koja je usput, prestiže nas doma?a ekipa i krade nam naš djevi?anski uspon. Nažalost cijelim putem smo u oblaku, pa nemamo baš neke vidike, ali i to ima svoje draži jer ?ini uspon nekako napetijim i tajanstvenijim.

Na vrhu je prili?no hladno, tako da nam se rukavice koje smo skinuli zbog slikanja smrzavaju za nekoliko minuta. Slikanje, snimanje, malo teku?ine iz pljoskice i spuštamo se prema domu, gdje rješavamo sadržaje iz ruksaka u obliku mnogih doma?ih mesnih prera?evina.

Na povratku u Ogulin posje?ujemo još i jezero Sabljaci i kre?emo lagano put ku?ama.
Ocjena prvog malo daljeg ovogodišnjeg izleta je svakako odli?an, jer smo uz odli?nu ekipu i vrijeme ispenjali jedan predivni vrh kojemu ?emo se sigurno još vra?ati.

D.K.

[mudslide:picasa,0,pk.chrne.mambe,5565774054097779601]

 

You may also like...