Tagged: waypoint

Baške Oštarije – Mambići 18.08.2012.

Baške Oštarije – Mambići 18.08.2012.

Kakav je bio njihov prvi izlet na surovom terenu mo?nog Velebita, kako su doživjeli no?enje u drvenim ku?icama, da li su se pribojavali nakon susreta o?i u o?i sa poskokom?… Sve to kao i...

Sveto Brdo – 12.05.2012.

Sveto Brdo – 12.05.2012.

Ne znam koji dio mi je lakši, a koji teži kad pogledam sad na kraju svega… Dal’ mi je bilo teže pro?i sve skupa, ili sve doga?aje i osje?aje strpati u nekoliko re?enica i...

Sveto Brdo – novi način – 28.04.2012.

Sveto Brdo – novi način – 28.04.2012.

Ve? satima sjedimo na vrhu i postaje sve hladnije u ovom stati?nom položaju. Skvr?en u ?udnoj formi ?im niže siluete, ne mogu se ni to?no sjetiti koji mi je ovo put da sam ovdje…...

Kalnička zima, 12.02.2012.

Kalnička zima, 12.02.2012.

Bila mi je muka dok smo se probijali u tamnozelenom Ameru prema uobi?ajenom ishodištu ve?ine Kalni?kih avantura! Nitko nije ni mogel zamisliti do kud nas je taj zgodni vrag odhitil, pa bilo je na...